ATMOSPHERIC NOSTALGIA, acrylic on canvas, 24" x 30"